İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. İBB'nin, terörle ilişkili kişiler ve suç kaydı olan kişileri güvenlik taraması yapmadan işe aldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. " dedi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında; algı operasyonun düğmesine basarak "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma sebebiyle 86 bin Belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibariyle müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri ve soruşturmanın boş çıktığı, halen Belediye'de 80 müfettişin çalıştığı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt geldi.Bu açıklamaların ardından iddia edildiği gibi 80 müfettiş değil İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Personele ilişkin incelemenin amacının personelin işe alım süreçleri, bunların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarının yaptırılıp yaptırılmadığını belirlemek, bunlar arasında terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek ve mevzuatın emrettiği hukuki süreci işletmek olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatıldığının altı çizildi. Mülkiye ve ticaret müfettişleri ile Hazine ve Maliye Uzmanından müteşekkil 8 kişilik bir denetim ekibin görev aldığını bilgisi paylaşıldı.

Müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve Belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgiler Belediyenin ilgili birimlerden temin edildiği kaydedildi. Ardından veriler SGK verileri ile karşılaştırıldı. Bu listeler emniyet ve adli birimlere gönderilerek, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı, kaç personel hakkında yaptırılmadığı belirlendi.

Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşıldı.

 

8 KİŞİ DAHA ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞ

İBB Başkanı tarafından müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler şeklinde dile getirilen durumungerçek olmadığının altı çizildi. "Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir" denildi.